Vågar Folkhälsomyndigheten så vågar vi! "All we have to decide is what to do with the time that is given us." - J. R. R. Tolkien

Jag gjorde något så ovanligt i förra veckan som att hålla kurs IRL, första gången sen i februari!

I rummet bredvid höll Folkhälsomyndigheten till!

De levde som de lär, stor lokal, höll distans, mycket sprit:)

Stor 🌟 till dem som inser att utbildning är inte den stora risken i dessa tider!