Vågar Folkhälsomyndigheten så vågar vi! "Find joy in everything you choose to do. Every job, relationship, home... it's your responsibility to love it, or change it." - Chuck Palahniuk

Jag gjorde något så ovanligt i förra veckan som att hålla kurs IRL, första gången sen i februari!

I rummet bredvid höll Folkhälsomyndigheten till!

De levde som de lär, stor lokal, höll distans, mycket sprit:)

Stor 🌟 till dem som inser att utbildning är inte den stora risken i dessa tider!