Vågar Folkhälsomyndigheten så vågar vi! "Intellectual property has the shelf life of a banana" - Bill Gates

Jag gjorde något så ovanligt i förra veckan som att hålla kurs IRL, första gången sen i februari!

I rummet bredvid höll Folkhälsomyndigheten till!

De levde som de lär, stor lokal, höll distans, mycket sprit:)

Stor 🌟 till dem som inser att utbildning är inte den stora risken i dessa tider!