Tips på hur du får fart på affärerna och livet nu i dessa tider "All we have to decide is what to do with the time that is given us." - J. R. R. Tolkien

Aktivitet är det en av de viktigaste framgångsfaktorerna!  Ju mer du gör, ju bättre kommer du att bli!

Jag har just lagt en hel filmsekvens med olika tips kring detta på LinkedIN. Välkommen att titta in där och få påtagliga tips som du direkt kan använda i vardagen!

De kommer att hjälpa dig att få upp styrfart även i dessa tider, då jag tror att många av oss tappar styrfart!

https://www.linkedin.com/posts/karin-klerfelt-23b7382_saeulj-maevl-skapadetlivduvillleva-activity-6663413177184845824-G_t1