Argumentera och få andra att göra som du vill "Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities." - Walter Scott

Argumentera och få andra att göra som du vill

Författare: Karin Klerfelt

ISBN: 9789147090617

Förlag: Liber

Antal sidor: 128

Den här boken är till för dig som vill få gehör för dina idéer, förslag och önskemål. Den är praktiskt och ger dig enkla modeller och verktyg för att argumentera på ett framgångsrikt sätt. Använder du dig av råden och metoderna är det här med att argumentera inte svårt. Följer du receptet, så kommer du att lyckas!