Internationella kvinnodagen- Gör något för en kvinna idag! "Attitude is a little thing that makes a big difference" - Winston Churchill

Gör något bra för en kvinna idag!
Tex höj hennes lön, hjälp henne att slänga ut en misshandlande man, visa henne vägen in till kapitalvinsterna eller helt enkelt GÖR något för jämställdheten!