Hör du någon säga ”sälja på”? "Find joy in everything you choose to do. Every job, relationship, home... it's your responsibility to love it, or change it." - Chuck Palahniuk

Hör du någon använda uttrycket ”sälja på”, dra öronen åt dig!

Det finns få saker jag tycker så illa om som när som när jag hör människor använda detta uttryck. Det indikerar på egoism och en attityd att utnyttja andra för egen vinning!

Sälj handlar om behov! Och då inte ditt behov utan kundens! PUNKT!
🌟