Grow – Entreprenörsprogram "I want to put a ding in the universe" - Steve Jobs

Grow – Affärsutvecklingsprogram för entreprenörer

 

Är du företagare? Går du och funderar på nedanstående?

 • Hur ska just du komma vidare med ditt företag?
 • Är du nöjd med din omsättning?
 • Vill du ha fler kunder?
 • Vill du öka dina intäkter, skapa större vinst och tillväxt?
 • Vilka utmaningar står du inför 2018?

Låt oss hjälpa dig! Gå GROW!

 

Efter programmet kommer du att ha nya verktyg och en konkret plan hur du ska driva ditt företag. Du kommer att få bekräftelse på det som har gjort att du har lyckats och ha satt fingret på olika saker du kan göra för att bli ännu framgångsrikare som företagare.

Längre ned på denna sida hittar du en utförligare beskrivning över innehållet.

Läs om vad tidigare deltagare säger om GROW och vilka resulat de har uppnåt efter  programmet.

Broschyr om specifika resultat från GROW

Grow – upplägg och innehåll

Programmet  är starkt affärsinriktat och  vi pratar mycket om att sälja, ta betalt och vara affärsmässiga. Vi fokuserar på att ge dig konkreta infallsvinklar, praktik och  träning bla så att kunskapen går från huvudet till kroppen bla med hjälp av interaktiv teater.

Framförallt kommer vi att  ha stor nytta av varandra, byta erfarenheter och ha väldigt ROLIGT!

Specifikation kring vad som ingår:

1. 3 utbildningsdagar.

Programmet omfattar 2 intensiva heldagar  + 1 tredje uppföljningsdag

2. Inbjudan till Grand Final med mässa

Där du kostnadsfritt får ställa ut, seminarier och FEST för alla årets deltagare och tidigare års deltagare.

3. Medlemskap i Affärsnätverket GROW.

Dessutom ingår  medlemskap i Affärsnätverket GROW som består av ca 800 företag. Du blir inbjuden till intressanta frukostseminarier, till våra populära AW och till varje GROWs programs Grand Final.

Programpunkter ur utbildningsdagarna:

Mål och vision

 • Vad vill du med ditt företag?
 • Finna, sätta och uppnå dem!
 • Ditt visionaryboard som leder dig dit du vill!

Markandsföring 

 • 90% av det du gör innan du säljer. Målgrupp, erbjudande, kanal
 • En bra marknadsföring gör att du bara kan skörda- HUR?

Sälj

 • Sälj A och O för att lyckas
 • Hur? De fyra viktiga stegen
 • En kundoienterad säljpitsch
 • Vem är din kunds kund?
 • Hur kan du gifta dig med kunden?

Paketera och ta betalt

 • Prisstrategi
 • Fastna inte mitt i Portersäck
 • Paketering – 5 bra sätt att göra det på

Tillväxtverktyg

 • Vertikal resp horisontell tillväxt
 • Ekonomiskt ledarskap, lön eller utdelning?
 • Egen personal eller nätverk. Fördelar och nackdelar.

Vi är själva entrepernörer och företagare i själ och hjärta.

Genom åren har vi utvecklat konceptet och de utbildare som du kommer att träffa driver själva företag. Vi delar och lever i din verklighet. Huvudansvarig är Astarcans VD, Karin Klerfelt,  som har drivit flera olika företag under snart 25 år, hon populär föreläsare och författare till ett antal böcker om sälj och företagande.

 

kf+tvv+es+lst_1

kf+tvv+es+lst_2

Nu finns även GROW Abroad & Internationell

GROW- Ett affärustvecklingskoncept!

 

Sverige är ett litet land, med en krympande industrisektor. Stort fokus ligger just nu på entreprenörskap. Lyckas vi inte skapa framgångsrika entreprenörer, så kommer vi inte kunna erbjuda tillräckligt många arbetstillfällen och med det skatteintäkter.

 

GROW är ett affärsutvecklingskoncept som ska hjälpa företag att utveckla och skapa tillväxt. För att fullt ut lyckas ta steget till en substantiell expansion behöver fler företag bli framgångsrika i att skapa en marknad.

 

Syftet med GROW –  är att hjälpa företag att skapa tillväxt

 

Mål- att var och en av oss åker hem med en tydlig handlingsplan för att nå det tydliga mål som under hösten följs upp.

 

Varje upplägg är individuellt anpassat till respektive företag och Karin Klerfelt, VD på Astarcan är den som leder utvecklingen.