Tillväxtprogram för näringslivet på kommunalnivå "Intellectual property has the shelf life of a banana" - Bill Gates