Tillväxtprogram för näringslivet på kommunalnivå "Success or failure in business is caused more by the mental attitude even than by mental capacities." - Walter Scott