Tillväxtprogram för näringslivet på kommunalnivå "Attitude is a little thing that makes a big difference" - Winston Churchill