Entreprenörsprojekt "Find joy in everything you choose to do. Every job, relationship, home... it's your responsibility to love it, or change it." - Chuck Palahniuk

projekt

Jag blir ofta anlitad i olika företagsammanhang för att föreläsa kring mina specialområden tex ta betalt, sätta mål och med glädje och framgång driva företag. Detta har lett till att jag har drivit och blivit anlitad till många entrperenörsprojekt. Läs om dem under resp flik till höger.

Följ Sverige 3.0 på facebook

 

Sverige 3.0 på Twitter