Caféseminarier "Intellectual property has the shelf life of a banana" - Bill Gates

kurs1Caféseminarier

 

Vi har utvecklat något vi kallar cafépedagogik och använder caféseminarium som ett aktivt forum för att öka våra deltagares aktiva input.

 

Caféseminarium
– vad är det?

Det är ingen tillfällighet att mycket har hänt på café genom tiderna, filosofer har möts, företag startats, målningar målats och böcker har skrivits.

Ett caféseminarium, bygger på att man återskapar en cafémiljö och dess möjligheter även utifrån en inlärningsituation.

Caféet ger möjlighet till ett nytt sätt att mötas på, som skapar både svallvågor och ringar på vattnet.

På ett café kommer deltagarna själva till tals och får tillfälle att reflektera, man plockar upp kunskapen istället för att ”skjuta ut” den!

På ett caféseminarium skapas en dynamisk dialog där alla deltagare kan delta i en fördjupningsprocess i ett aktuellt ämne. Det bidrar till att alla deltagare får en ökad förståelse och lägger grunden för en fortsatt stabil utvecklingsprocess.

Ett cafésemianrium bygger på cafépedagogiken.

Vill du veta mer? Ring eller maila oss så berättar vi!

 

Boka Kurser & föreläsningar med Karin Klerfelt