Känner du igen dig? "All we have to decide is what to do with the time that is given us." - J. R. R. Tolkien

Känner du igen dig i följande:

 

  • Gör många kundbesök och letar efter sätt som kan ge ännu bättre resultat i form av fler affärer
  • Pratar inför andra, tex arbetsgruppen eller kunder, och vill förbättra förmågan att nå fram med budskapen
  • Sitter i olika typer av förhandlingar och vet att det krävs sin man eller kvinna för att skapa en bra affär, som bägge parter är nöjda med
  • Möter människor i olika typer av möten och känner att tiden lätt rinner iväg utan att saker och ting blir uträttade?
  • Har ansvar för att tex ledningsgruppen fungerar effektivt och får utrymme att lyfta blicken till de strategiska och företagsutvecklande frågorna?
  • Planerar konferenser där syftet är att mötas, få inspiration och delaktighet. Men vet att det är svårt att få igång dialogen och skapa mening.
  • Förhandlar lön och anställningsvillkor
  • Träffar kunder och leverantörer, driver affärer och undrar hur hårt ett avslut kan drivas.
  • Leder och inspirerar dina medarbetare
  • Brottas med negativa attityder, som tar en massa energi och som ibland utmynnar i öppna eller dolda konflikter

Detta är exempel på  situationer där du förväntas vara säker, tydlig och professionell – för att kunna driva en beslutsprocess och få accept. Situationer som uppstår i livet och som du kan träna och bli bättre på att lära dig hantera.

_MG_8573

Vill du bli bättre? Eller rent av en stjärna på ovanstående?

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss redan idag!